6se7038-6gl84-1hj1.png

6SE7038-6GL84-1HJ1

Nhận sửa chữa các loại board của biến tần

=>Liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ

Website:    http://dichvusuabientan.com/

Gmail:       nhat@pitesco.com / tung@pitesco.com

Mr Tùng:   0912.300.549

Mr Nhật:   0909.352.877