Biến tần Meiden inverter Vietnam VT240S-475HA02

Nhận sửa chữa các loại biến tần của hãng Meiden. Ngoài ra chúng tôi còn là đại lý chính hãng của Meiden tại Việt Nam, cam kết cung cấp biến tần Meiden chính hãng với giá tốt nhất

Input
Volt.
Meiden
Model No.
Normal Load Heavy Load Operation
Panel
Max. Applicable Motor
(KW)
Rated Capacity (kVA) Max. Rated Current (A) Max. Applicable Motor
(KW)
Rated Capacity (kVA) Max. Rated Current (A)
400V VT240S-0P7HA01 0.75 1.7 2.5 0.4 1 1.5 LCD
400V VT240S-1P5HA01 1.5 2.5 3.6 0.75 1.7 2.5 LCD
400V VT240S-2P2HA01 2.2 3.8 5.5 1.5 2.5 3.6 LCD
400V VT240S-4P0HA01 3.7 6 8.6 2.2 3.8 5.5 LCD
400V VT240S-5P5HA01 5.5 9 13 3.7 6 8.6 LCD
400V VT240S-7P5HA01 7.5 12 17 5.5 9 13 LCD
400V VT240S-011HA01 11 16 23 7.5 12 17 LCD
400V VT240S-015HA01 15 21 31 11 16 23 LCD
400V VT240S-018HA01 18.5 26 37 15 21 31 LCD
400V VT240S-022HA01 22 30 44 18.5 26 37 LCD
400V VT240S-030HA01 30 42 60 22 30 44 LCD
400V VT240S-037HA01 37 51 73 30 42 60 LCD
400V VT240S-045HA01 45 60 87 37 51 73 LCD
400V VT240S-055HA01 55 75 108 45 60 87 LCD
400V VT240S-075HA01 75 102 147 55 75 108 LCD
400V VT240S-090HA01 90 124 179 75 102 147 LCD
400V VT240S-110HA01 110 148 214 90 124 179 LCD
400V VT240S-132HA01 132 173 249 110 148 214 LCD
400V VT240S-160HA01 160 222 321 132 173 249 LCD
400V VT240S-200HA01 200 297 428 160 222 321 LCD
400V VT240S-250HA01 250 360 519 200 297 428 LCD
400V VT240S-315HA01 315 409 590 250 360 519 LCD
400V VT240S-400HA01 400 513 740 315 409 590 LCD
400V VT240S-475HA01 475 603 870 400 513 740 LCD
400V VT240S-0P7HA02 0.75 1.7 2.5 0.4 1 1.5 LED
400V VT240S-1P5HA02 1.5 2.5 3.6 0.75 1.7 2.5 LED
400V VT240S-2P2HA02 2.2 3.8 5.5 1.5 2.5 3.6 LED
400V VT240S-4P0HA02 3.7 6 8.6 2.2 3.8 5.5 LED
400V VT240S-5P5HA02 5.5 9 13 3.7 6 8.6 LED
400V VT240S-7P5HA02 7.5 12 17 5.5 9 13 LED
400V VT240S-011HA02 11 16 23 7.5 12 17 LED
400V VT240S-015HA02 15 21 31 11 16 23 LED
400V VT240S-018HA02 18.5 26 37 15 21 31 LED
400V VT240S-022HA02 22 30 44 18.5 26 37 LED
400V VT240S-030HA02 30 42 60 22 30 44 LED
400V VT240S-037HA02 37 51 73 30 42 60 LED
400V VT240S-045HA02 45 60 87 37 51 73 LED
400V VT240S-055HA02 55 75 108 45 60 87 LED
400V VT240S-075HA02 75 102 147 55 75 108 LED
400V VT240S-090HA02 90 124 179 75 102 147 LED
400V VT240S-110HA02 110 148 214 90 124 179 LED
400V VT240S-132HA02 132 173 249 110 148 214 LED
400V VT240S-160HA02 160 222 321 132 173 249 LED
400V VT240S-200HA02 200 297 428 160 222 321 LED
400V VT240S-250HA02 250 360 519 200 297 428 LED
400V VT240S-315HA02 315 409 590 250 360 519 LED
400V VT240S-400HA02 400 513 740 315 409 590 LED
400V VT240S-475HA02 475 603 870 400 513 740 LED

Về chúng tôi...

Mọi Thông Tin Xin Liên Hệ:

Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

13M KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 

Website:    http://dichvusuabientan.com/ pitesvietnam.com

Gmail:       tung@pitesco.com / nhat@pitesco.com

Mr Nhật:   0909.352.877 

Mr Tùng:   0912.300.549