PITESCO VIỆT NAM CHUYÊN SỬA CHỮA THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP. VỚI KỸ THUẬT LÀNH NGHỀ ĐƯỢC PITESCO CHO ĐI ĐÀO TẠO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.

PITESCO CHUYÊN SỬA CHỮA: MÀN HÌNH HMI, BIẾN TẦN, BOARD, SERVO,....